Fiecare școală va avea un grup de acțiune anti-bullying

Fiecare școală va avea un grup de acţiune anti-bullying, din care vor face parte maximum 10 membri şi care va avea rolul de prevenire, identificare şi soluţionare a acestui tip de comportament între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice.

Cine face parte din comitet?

Din grupul de acțiune vor face parte directorul școlii, profesorul consilier şcolar, trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei psihologice – bullying, doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor, reprezentanţi ai autorităţii locale.

Obiectiv:

Obiectivul legii este facilitarea creării unui climat sigur şi pozitiv în unitatea de învăţământ, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învăţare şi asigurarea stării de bine a antepreşcolarului/ preşcolarului/ elevului în unitatea de învăţământ.

Implementarea planului anti-bullying, la nivelul fiecărei unități școlare, presupune:

a) activități de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul școlii, copii și părinți;
b) măsuri de comunicare și informare internă, la nivelul unității de învățământ, cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a situațiilor de bullying în spațiul școlar;
c) proceduri de intervenție în situațiile de violență psihologică-bullying;
d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenției imediate în cazurile de bullying semnalate sau identificate;
e) organizarea unor activități, precum concursuri, teatru forum ș.a., în scopul încurajării respectării valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situațiilor de bullying;
f) atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de informare cu privire la bullying;
g) activități de măsurare a impactului acțiunilor cuprinse în planul anti-bullying și ale eficienței grupului de acțiune.
h) orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul.

Related Posts

Comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articole recente

Categorii Populare